Brukermøte

Brukermøtet ble avholdt 24 november 2020.
Neste brukermøte blir avholdt i november 2021.

Det ble i år et virtuelt nettmøte.

Neste brukermøte blir i november 2021.
Alle som har vedlikeholdsavtale kan delta.
Frist for påmelding er 1 uke før møtet.

Det sendes ut e-post om brukermøtet til alle med vedlikeholdsavtale.
Innkallelse blir sendt ca. 3 uker før møte.

Har du ikke mottatt innkallelse, så vennligst ta kontakt snarest.
Brukere som ikke har vedlikeholdsavtale kan delta for selvkost.
Vennligst bruk "kontakt oss" sidene for å melde deg på eller send en e-post.

Automation
Electrical CAD Software
Les mer
Les mer
Cablemanager
Hold orden på kabler og føringsveier
Les mer
Les mer
Cabledim
Dimensjonering av kabler
Les mer
Les mer