Brukermøte

Brukermøtet ble avholdt 24 november 2020.
Neste brukermøte blir i november 2021.

Det ble i år et virtuelt nettmøte.

Neste brukermøte blir i november 2021.
Alle som har vedlikeholdsavtale kan delta.
Frist for påmelding er 1 uke før møtet.

Det sendes ut e-post om brukermøtet til alle med vedlikeholdsavtale.
Innkallelse blir sendt ca 3 uker før møte.

Har du ikke mottatt innkallelse, så vennligst ta kontakt snarest.
Brukere som ikke har vedlikeholdsavtale kan delta for selvkost.
Vennligst bruk "kontakt oss" sidene for å melde deg på eller send en Epost.

PC | Automation

Electrical CAD Software

Les mer

PC | Cablemanager

Hold orden på kabler og føringsveier.

Les mer

PC | Cabledim

Dimensjonering av kabler

Les mer