Brukermøte

Neste brukermøte i PCSCHEMATIC Automation blir i slutten av 2024

Neste brukermøte er planlagt i slutten av 2024, og den eksakte datoen vil bli kunngjort senere. Møtet vil bli holdt som et Teams-møte, og alle med vedlikeholdsavtale er velkomne til å delta.

Påmeldingsfristen er 2 uker før møtet, og en e-post om møtet vil bli sendt ut til alle med vedlikeholdsavtale. Innkallelse vil bli sendt ca. 3 uker før møtet. Hvis du ikke har mottatt innkallelse, vennligst ta kontakt så snart som mulig.

Brukere uten vedlikeholdsavtale kan delta mot selvkost. Vennligst bruk "kontakt oss" -siden for påmelding eller send en e-post.

Automation
Electrical CAD Software
Les mer og prøv programmet
Les mer og prøv programmet
Cablemanager
Hold orden på kabler og føringsveier
Les mer og prøv programmet
Les mer og prøv programmet
Cabledim
Dimensjonering av kabler
Les mer
Les mer