0
Kurv

Alle funksjoner er inkludert

PCSCHEMATIC Automation er et frittstående og fleksibelt Windows-basert CAD-program, spesielt utviklet for komplett dokumentasjon av prosjekter innen elektro/automasjon, inkludert pneumatikk, hydraulikk og VVS systemer.

I tillegg til de grunnleggende tegnefunksjonene, inneholder programmet derfor en lang rekke intelligente funksjoner spesielt utviklet for skjema- og arrangementstegninger, samt for komplett dokumentasjon av prosjekter innen automasjon og elektro. Det støtter også ulike tegnestandarder, men med hovedvekt på EuroNormer.

Programmet er designet med målsetting om at du som bruker primært skal konsentrere deg om det faglige, og la programmet utføre alle rutinepregede oppgaver.
Automation er raskt og effektivt å jobbe med, og du blir fort fortrolig med det, da knapper og menyer følger de generelle Windows retningslinjer.

PCSCHEMATIC Automation er prosjektorientert, hvilket betyr at et komplett prosjekt - bestående av skjemaer, innholdsfortegnelse, alle former for lister, mekaniske  tegninger osv. - ligger som sider i en og samme fil.

Du kan arbeide på flere prosjekter samtidig, og kopiere mellom prosjektene. En prosjektfil kan inneholde et ubegrenset antall sider, med opptil 255 lag pr. side.

Kontinuerlig videreutvikling i henhold til brukernes ønsker gir nye funksjoner og forbedringer, og gjør Automation til et moderne og fremtidsrettet verktøy.

Siste utgave kan du finne informasjon om her.

Blant de viktigste nyhetene i denne er Windows10 integrasjon, redesignet tavledesigner, flere PLS funksjoner, databaseveiviser m.m.

PCSCHEMATIC's YouTube side finner du flere demonstrasjoner av produktene.

FLEX- OG SMART-VERSJONER:

PC | Automation kan også leveres som Flex- og Smart-versjoner. Disse er identiske med fullversjonen, men har begrenset prosjektstørrelse.
Flex-versjonene har begrensninger på antall symbol i et prosjekt.
Smart-versjonene har begrensninger på antall elektriske og mekaniske skjemasider i et prosjekt.

NOEN EGENSKAPER OG FUNKSJONER

ANNEN INFORMASJON

Fleksibelt

PCSCHEMATIC Automation er meget fleksibelt med tanke på brukertilpasning, forskjellige tegnemåter/standarder, og forskjellige bruksområder. I tillegg til typiske automasjonstegninger kan PCSCHEMATIC Automation også brukes til f. eks.  alarm, EDB/Tele, installasjonstegninger, flytskjemaer, kjøleanlegg, grunnplan for hus, osv.

Det støtter også forlegningsriktig tegning og enlinjetegning.
Alle funksjoner i den eldre ELinstallation ligger også nå i PCSCHEMATIC Automation.

Lett å lære

Det er enkelt å ta i bruk PCSCHEMATIC fordi brukeren møter et standard Windows-grensesnitt han er fortrolig med, og fordi programmet er bygget opp rundt de elementer som alle kjenner fra skjemategning.

I praksis viser det seg at de fleste på egen hånd raskt kommer i gang med å bruke programmet ved å følge skritt for skritt veiledningen i manualen. Deretter har litt aktiv bruk av manualen, kombinert med telefonsupport, hjulpet mange til gradvis også å bli avanserte brukere. Du kan nå også få kjøpt en egen lærebok i PCSCHEMATIC Automation (kun på engelsk), og med denne er det blitt enda lettere å sette seg inn i bruk av programmet på egenhånd.
Se også Kurs/Opplæring.

Effektivt

En mengde automatiske funksjoner og hjelpeverktøy gjør PCSCHEMATIC Automation til et meget effektivt verktøy med, ifølge mange av brukerne, markedets beste pris/ytelsesforhold.
Tilbakemeldinger fra brukere som også har prøvet andre tilsvarende system er at de velger Automation til automasjons- og skjema-tegning på grunn av effektivitet og lav brukerterskel. Det er mulig å få et system til utprøving.

Enkel arkivering

Hele prosjektet ligger i en fil, hvilket forenkler både arkivering og gjenfinning. Og selvfølgelig ligger også symbolene du har brukt i denne fila, slik at du trygt kan endre symboler i bibliotekene uten at dette har innvirkning på tidligere prosjekter - dersom du ikke ber om det.

Symbolbiblioteker og standarder

Med programmet følger symbolbiblioteker for automasjon ( EN60617), kjølesystemer og varmepumper (EN1861), røropplegg for kjøleanlegg, PLS'er, hydraulikk/pneumatikk, flytskjemaer, installasjon, tele- og datakommunikasjon, alarminstallasjoner, samt symboler for bygningstegning.
Av andre standarder som ligger til grunn kan nevnes EN61346 (Referansebetegnelser) og EN61666 (Terminaler). Du kan lett lage egne symboler, og også automatisk generere dokumentasjon av de forskjellige symbolbiblioteker.

Komponentdatabase

I PCSCHEMATIC kan du velge å arbeide på komponentnivå. Istedenfor å plukke et og et symbol for å bygge opp komponenten, plukker du ønsket komponent i databasen. Denne gir deg da automatisk de tilhørende symboler, ferdig nummerert. Det finnes over 50000 komponenter i databasen

Du kan selv opprette egne komponentdatabaser, enten fra grunnen av, eller ved å starte med en leverandørdatabase, og så enkelt legge inn nye komponenter ved behov. Over 30 av de danske og 3 av de norske ledende komponentleverandørene har laget databaser spesielt for PCSCHEMATIC Automation. Foruten de vanlige opplysningene - som f.eks. El-nummer, EAN-nummer, beskrivelse, leverandør og priser - inneholder disse databasene også både elektriske og mekaniske symboler for de enkelte komponentene.

Du kan også legge inn kabler m/ledere i databasen, og således få automatisk styring av fargekodene for kabellederne. Databasen hjelper deg derfor til enkelt og sikkert å tegne skjemaer og tavler, samt å generere lister. Med programmet følger PCSCHEMATICs eget databaseprogram. Men du kan også benytte f.eks. Oracle eller Access sammen med PCSCHEMATIC Automation via det innebygde ODBC- grensesnitt. På denne måte kan databasene inngå som en del av bedriftens samlede databasesystem.

Intelligent router

Når du holder et symbol over ønsket plasseringspunkt kan programmet foreslå forbindelser. Om ønskelig kan du enkelt velge eventuelle andre alternativer. Når du så plasserer symbolet vil det automatisk få disse forbindelsene.

Skal du tegne forbindelser holder du markøren der du ønsker forbindelsen. Programmet foreslår et alternativ som du eventuelt kan endre. Når denne er riktig klikker du med musa og forbindelsen er på plass.

Du kan selvfølgelig også slå av routeren og tegne forbindeøser på vanlig måte.

Automatiske kryssreferanser

Alle kryssreferanser mellom symboler og mellom signaler genereres og oppdateres automatisk og umiddelbart når du plasserer eller flytter et objekt.

Automatisk ledningsnummerering

Dersom du ønsker ledningsnummerering ber du bare PCSCHEMATIC gjøre dette.

Du kan velge mellom nummerering av enkeltledere eller potensialnummerering. I tillegg har du mange alternativer både ved førstegangsgenerering og ved oppdateringer.

Intelligent kopiering

I PCSCHEMATIC kan du kopiere (klippe og lime) alt fra enkeltobjekter til komplette prosjekter. Du kan ha flere prosjekter vist på skjermen samtidig og f. eks. kopiere en side fra et prosjekt til et annet ved å dra siden over.

Når du plasserer en kopi av noe kan du velge at systemet automatisk skal omnummerere (eg. gi nytt navn til) objektene i kopien.

Automatiske PLS-funksjoner

Programmet har egne funksjoner for PLS'er. I tillegg til vanlige PLS-lister kan du importere og eksportere direkte til PLS-verktøy for f.eks. Omron, Siemens, Mitsubishi, etc.
Ved import fra PLS-verktøy, endres PLS'enes tilknyttede data direkte på skjemaene - naturligvis under streng kontroll.

I tillegg har programmet mange innebygde funksjoner som automatisk adressering av PLS symboler, kople referansesymbol mot I/O, etc.

I/O kan også definineres som type, dvs analog, digital, optisk, etc, for å hjelpe brukeren til å sortere på forskjellige kriterier.

Automatisk utfylling og oppdatering av lister og tittelfelt

Du kan selv designe dine egne stykk- og komponentlister,klemlister, PLS-lister, kabellister, labels, forbindelseslister og innholdsfortegnelser. Alle typer lister fylles ut og oppdateres automatisk når du ber om det.

Det samme gjelder for tegningshoder/tittelfelt med prosjekt- og sideinformasjon.
Listene kan genereres både som sider i prosjektet og som brukerdefinerte filer. Filene kan enkelt importeres av andre systemer. F.eks. kan det genereres ordrefiler til komponentleverandører.

Designsjekk

Programmet inneholder også en designssjekk.
Denne sjekker prosjektet for mange typer feil slik at du oppdager disse før det hele settes i produksjon.

Noen av egenskapene til denne funksjonen er at den sjekker at du ikke har brukt samme forbindelsespunkt (pinne) flere ganger, at du ikke har koblet sammen forskjellige nett, og at du ikke har forbindelser som ikke er tilkoblet.

Automatisk innlasting av mekaniske symboler

Når du har tegnet ferdig skjemaet og skal lage en arrangementstegning kan du be systemet om å gi deg de mekaniske symbolene for de komponentene du har brukt i skjemaet. Du kan f.eks. først be om å få alle rekkeklemmene. Når du så har plassert disse på ønsket sted på tavlen kan du be om å få alle kontaktorene, osv.

Du har spesielle verktøy som f.eks. automatisk plassering av symbolene på linje, tett inntil hverandre, og i alfabetisk orden. Du kan også be systemet om å vise forbindelsene som såkalte rubberband. Dermed kan du se om du kanskje bør bytte om pinner eller komponenter for å få en mer naturlig ledningsføring.

Automatisk generering av kabel- og klemmetegninger

Dersom du har tegnet inn de eksterne komponentene i skjemaet (f.eks. ekstern kabel og motor) kan du be systemet lage nye skjemaer som kun inneholder disse objektene. Programmet samler da den tilgjengelige informasjon i et sett nye skjemaer som kan brukes av f.eks. elektrikeren som skal foreta ekstern installasjon og koble denne til tavla. Dette er et alternativ/supplement til kabel- og klemlister. All erfaring viser at det er langt enklere å lese skjemaer enn lister.

OLE objekter

Du kan hvor som helst i prosjektet sette inn filer fra f.eks. Word, Excel, e.l., for å komplettere dokumentasjonen.  Ønsker du å redigere slike filer kan du åpne dem direkte fra PCschematic.

Import/eksport

Du kan både importere og eksportere DWG- og DXF-filer. I tillegg kan det eksportere PDF filer.
På denne måten kan du utveksle tegninger med andre CAD-systemer som f.eks. AutoCad Det overføres kun elementer som kan behandles av begge programmene.

Viewer /PDF Eksport

PCSCHEMATIC Viewer er et eget program som følger med systemet. Dette kan du gi til kunder, sammen med prosjektfila. I tillegg har programmet muligheten til å eksportere i PDF format, slik at alle linker og relasjoner i dokumentasjonen blir bibeholdt i PDF dokumentet.

Språk, manual og tegnsett

I Norge leveres programmet vanligvis i dansk versjon, men du kan også få programmet i norsk, engelsk, tysk og svensk utgave. Det leveres med en omfattende og lettbrukt manual. Denne følger også med som fil slik at du  under Hjelp kan ta fram manualen på skjermen. Derved kan du ved behov veksle mellom den og programmet.

I tillegg til standard er det lagt inn russiske, polske, tsjekkiske, baltiske og latinske tegnsett. Se også tekstoversetter.

Automatisk tekstoversetter

I programmet er det også inkludert et program for oversettelse av tekster i prosjektet. Dette er basert at du definerer ord og uttrykk første gang, deretter husker programmet dette. Leverer du prosjekter til flere forskjellige land er dette et meget nyttig verktøy.

Egendefinerte hurtigtaster

Det er lagt inn mange hurtigtaster (snarveier) i programmet. Men du kan fritt omdefinere disse, eller definere nye. Disse aktiveres ved å trykke på enkelttaster - som f.eks. s for symbol.
For å redusere bruken av mus, inneholder programmet også det banebrytende hjelpeprogrammet Mouse Chasing System for kontinuerlig innlæring av snarveier.

Annen informasjon:

Vedlikeholdsavtale = Oppdateringer, Hotline support og Brukergruppe. Vedlikeholdsavtale er ikke obligatorisk. Dette betyr at dersom du velger å avslutte vedlikeholdsavtalen kan du fortsatt bruke programmet med den versjonen du har i øyeblikket. Med vedlikeholdsavtale kan du laste ned oppdateringer til den hovedversjon du har fra våre nettsider. Hvert år lanseres det en ny hovedversjon som blir tilgjengelig for alle som har en løpende vedlikeholdsavtale.

‍Ved kjøp av programmet får du tre måneders fri vedlikeholdsavtale.
Du kan deretter tegne en vedlikeholdsavtale som omfatter oppdateringer og fri telefonsupport, samt medlemskap i PCSCHEMATIC brukergruppe.

Brukergruppemøte avholdes i Norge ved den årlige oppdateringen av programmet. Her presenteres nyheter, ønsker og kritikk fra brukerne diskuteres, og nye krav og standarder tas opp. Programmet videreutvikles og oppdateres løpende på bakgrunn av brukernes ønsker og den tekniske utviklingen.

Vi har egen telefonsupport i Norge. Lang erfaring med telefonsupport og DAK-program kombinert med god kjennskap til PCSCHEMATIC gir deg effektiv hjelp eller svar på spørsmål vedrørende programmet.

Kurs / Opplæring

For de som ønsker vanlige kurs, arrangeres det regelmessig slike i Danmark.
Slike kurs arrangeres også i Norge ved tilstrekkelig antall påmeldte.

Som hjelpemiddel for å komme raskt i gang er det lagt ut et "Lynkurs i PCschematic" som kan lastes ned fra Supportsiden. Her følger det også med en prosjektmal med norske tittelfelt.
Da de fleste kommer godt i gang med systemet på egenhånd tilbyr vi også personlig brukerstøtte. Som regel er dette når brukeren har fått noe erfaring med bruk av systemet. Vi kommer da (vanligvis) ut til brukeren og sitter sammen med denne i (vanligvis) en dag. I løpet av denne dagen fokuserer vi primært på det denne brukeren har behov for, men vi kommer også litt inn på nærliggende temaer.

Programmet har også i mange år vært brukt i undervisningen på mange videregående og tekniske skoler. Nyutdannede kan derfor allerede ha kjennskap til programmet.

PCSCHEMATIC Automation er et selvstendig program for Windows. Du har derfor ikke bruk for andre program enn PCSCHEMATIC for å lage din el-dokumentasjon.

Demoprogram eller demonstrasjon.

Ønsker du å laste ned en demo (AutomationDemo) slik at du selv kan prøve om systemet passer til ditt behov? Klikk her.

Har du en AutomationDemo eller en Skoleversjon, så kan du laste ned et lite lynkurs som  hjelper deg å komme fort i gang. Dette ligger på vår brukerstøtteside.

Ønsker du en demonstrasjon? Eller mer informasjon?
Klikk på bestillings-knappen på toppen av siden for å bestille,
eller ta kontakt på annen måte

Har du allerede fullversjonen?

Hvis du allerede har fullversjonen så kan du laste ned denne her (NB: Du må ha en aktiv lisens for å bruke denne):
Lenke til Fullversjon
Automation
Electrical CAD Software
Les mer og prøv programmet
Les mer og prøv programmet
Cablemanager
Hold orden på kabler og føringsveier
Les mer og prøv programmet
Les mer og prøv programmet
Cabledim
Dimensjonering av kabler
Les mer
Les mer