0
Kurv

Vår nyeste utgave av "EL-dokumentasjon etter standarder" er en omfattende oppslagsbok som dekker alle relevante regler og krav knyttet til elektrisk dokumentasjon for maskiner, utstyr, tavler og installasjoner.

Denne boken er spesielt utviklet med tanke på maskin- og tavlebyggere, samt andre teknikere og tekniske assistenter som arbeider med el-dokumentasjon.

Med en brukervennlig tilnærming gir boken deg muligheten til å velge og lese avsnittene som er mest relevante for dine behov. Enten du trenger veiledning om spesifikke standarder eller krav, vil "EL-dokumentasjon etter standarder" være din pålitelige kilde for nøyaktig og oppdatert informasjon."

Boken inneholder følgende avsnitt:

  • Direktiver
  • Generelt om standarder
  • Teknisk tegning og teknisk dokumentasjon
  • Skjematyper
  • Stykk- og reservedelslister
  • Symboler og symboldesign
  • Merking og identifikasjon
  • Referansebetegnelser og bokstavkoder
  • Installasjoner
  • Oversikt over standarder

BESTILL 5. UTGAVE NÅ!

"Eldokumentasjon etter standarder" er utgitt av PCSCHEMATIC A/S.

Prisen er 49 Euro.

Den norske utgaven kan bestilles her:

Eldokumentasjon etter standarder (NO)

Den danske utgaven kan bestilles her:

Eldokumentation efter standarder (DK)
Automation
Electrical CAD Software
Les mer og prøv programmet
Les mer og prøv programmet
Cablemanager
Hold orden på kabler og føringsveier
Les mer og prøv programmet
Les mer og prøv programmet
Cabledim
Dimensjonering av kabler
Les mer
Les mer