0
Kurv

PCSCHEMATIC Cablemanager er skreddersydd for ruting og plassering av kabler

Med PCSCHEMATIC Cablemanager har du - og alle andre - alltid en oversikt for alle elementene i kabelnettverket for byggeprosjektet. Dette gjelder under prosjekteringsfasen, installasjon og etterfølgende vedlikehold.

Cablemanager holder orden på kabler og deres føringsveier i konstruksjonsprosjekter. Programmet gir mulighet for alle parter i et prosjekt å få innsikt i de spesifikke kabeldataene, både i konstruksjonsfasen og i det etterfølgende vedlikeholdet.

Programmet utgir automatisk en generell dokumentasjon på prosjektet og dermed  muligheten til å optimalisere installasjonen, det nødvendige materiellet, og tidsberegningen. Dette underbygger optimaliseringen for den senere installasjonsekspansjonen, for driften og vedlikeholdet.

PCSCHEMATIC Cablemanager gir oversikt av hver enkelt kabel og tilhørende informasjon:

Når kabelveien har blitt definert i prosjekteringsfasen, foreslår programvaren hvordan den skal legges, og forenkler dimensjoneringsutbedringen av kabelruten. Kabellengden blir automatisk kalkulert basert på de oppgitte koordinasjonene, som muliggjør å spesifisere den eksakte kabellengden som må bestilles.

Med PC | Cablemanager får du:

  • Kontroll på alle kabler og føringsveier
  • Automatisk beregning av fyllingsgraden på den valgte installasjonsmetoden.
  • En advarsel når føringsveien er overfylt i henhold til vekt eller det valgte fyllingsnivået.
  • Et 3D grensesnitt av føringsveiene og fyllingsnivåene.
  • Direkte integrasjon til Revit
  • Status på fullføringen av alle kablene
  • Utskrift av plantegninger med spesifikke oppgaver.
  • Kalkulasjon av spenningsnivå og korreksjonsfaktorer.
  • Enkel import av data gjennom CSV eller Excel
  • Et intuitivt brukergrensesnitt med mange snarveier og forklarende tekst.

Du kan enkelt importere data fra ditt 3D program (eks. Revit), ditt ECAD program og fra din leverandør av kabler og føringsveier.

Hvis du allerede har lisens for PCSCHEMATIC Cablemanager og behøver integrasjon med Revit, så finner du nedlastningslenker i knappen under:

Revit

Ønsker du å prøve PC | Cablemanager?

Hvis du er nysgjerrig på vårt produkt, eller ønsker å prøve det ut - så ta kontakt med oss. Vi svarer gjerne på dine spørsmål.

Fyll ut dette skjemaet for å komme i kontakt:

Takk for henvendelsen!
Du vil høre fra oss innen kort tid.
Oops! Noe gikk galt når du fylte ut skjemaet. Vennligst prøv på nytt.
Automation
Electrical CAD Software
Les mer og prøv programmet
Les mer og prøv programmet
Cablemanager
Hold orden på kabler og føringsveier
Les mer og prøv programmet
Les mer og prøv programmet
Cabledim
Dimensjonering av kabler
Les mer
Les mer