PC | Cablemanager

Kjøp her
0
Kurv

PCSCHEMATIC Cablemanager er skreddersydd for ruting og plassering av kabler

Cablemanager holder orden på kabler og deres føringsveier i konstruksjonsprosjekter. Programmet gir mulighet for alle parter i et prosjekt å holde orden på deres spesifikke kabeldata, både i konstruksjonsfasen og i det etterfølgende vedlikeholdet.

Programmet kan ut fra en kabeldatabase, rute, beregne last på kabelgater, samt beregne spenningstap over en kabel.

Nytt i Cablemanager 3.0
Det er laget  mange nye forbedringer i programmet, som gjør det lettere og raskere å bruke det.

3D eksport til DXF
Forbedret brukerinterface med mange snarveier og forklarende tekst
Forbedrede muligheter for import av data
Mulighet for å rute i kun ett lag og å spesifisere avstand mellom kabler
Ved ruting: Sjekk at det ikke er mere end tre hopp i standard ledertverrsnitt
Mulighet for enda mer nøyaktig spenningstapsberegninger

Ta kontakt for å få ytterligere informasjon.

Automation
Electrical CAD Software
Les mer
Les mer
Cablemanager
Hold orden på kabler og føringsveier
Les mer
Les mer
Cabledim
Dimensjonering av kabler
Les mer
Les mer