PC | Cabledim

Send oss en henvendelse!

PCSCHEMATIC Cabledim - Program for kabeldimensjonering

PCSCHEMATIC Cabledim kan automatisk dimensjonere alle fremførte kabler i henhold til standarder. Det blir da enklere å følge mulige fremtidige lovverk. Den nye elsikkerhedsloven i Danmark trådte i kraft 1/7 2017. Det har medført ekstra beregningsarbeid ved legging av kabler med samlet fremføring, samt ved dokumentasjon av utvidelser av eksisterende installasjoner. I samarbeid med ÅF har vi nå gjort noe med det.

Cabledim fås også i en skoleversjon

Takk! Noen vil ta kontakt snarlig
Oops! Noe gikk galt når du fylte ut skjemaet. Vennligst prøv på nytt.

Automation

Electrical CAD Software

Les mer

Cablemanager

Hold orden på kabler og føringsveier.

Les mer

Electrical standards book

Electrical documentation according to standards

Les mer