"EL-dokumentasjon etter standarder" (4. utgave) er en oppslagsbok, som beskriver regler og krav fra alle relevante standarder om opprettelse av el-dokumentasjon for maskiner, utstyr, tavler og installasjoner.

Boken er skrevet for maskinbyggere og tavlebyggere samt andre teknikere og tekniske assistenter, som skal tegne el-dokumentasjon. Den er laget slik, at du kan lese avsnittene som du selv ønsker.

4. utgave er utgitt i juli 2015.Se en oversikt over de berørte standarder her.

Boken inneholder følgende avsnitt:

  • Direktiver
  • Generelt om standarder
  • Teknisk tegning og teknisk dokumentasjon
  • Skjematyper
  • Stykk- og reservedelslister
  • Symboler og symboldesign
  • Merking og identifikasjon
  • Referansebetegnelser og bokstavkoder
  • Installasjoner
  • Oversikt over standarder

BESTILL 4. UTGAVE NÅ!

"Eldokumentation efter standarder" er utgitt af PC|SCHEMATIC A/S.

Prisen er 46 Euro.

Den finnes både i dansk og engelsk versjon.
Bestill dansk utgave her: Eldokumentation efter standarder
Bestill engelsk utgave (3 utgave) her: Electrical documentation according to standards

Kan også bestilles fra oss. Vennligst bruk denne siden og spesifiser.

Automation

Electrical CAD Software

Les mer

Cablemanager

Hold orden på kabler og føringsveier.

Les mer

Cabledim

Dimensjonering av kabler

Les mer