"EL-dokumentasjon etter standarder" (4. utgave) er en oppslagsbok, som beskriver regler og krav fra alle relevante standarder om opprettelse av el-dokumentasjon for maskiner, utstyr, tavler og installasjoner.

Boken er skrevet for maskinbyggere og tavlebyggere samt andre teknikere og tekniske assistenter, som skal tegne el-dokumentasjon. Den er laget slik, at du kan lese avsnittene som du selv ønsker.

4. utgave er utgitt i juli 2015.Se en oversikt over de berørte standarder her.

Boken inneholder følgende avsnitt:

  • Direktiver
  • Generelt om standarder
  • Teknisk tegning og teknisk dokumentasjon
  • Skjematyper
  • Stykk- og reservedelslister
  • Symboler og symboldesign
  • Merking og identifikasjon
  • Referansebetegnelser og bokstavkoder
  • Installasjoner
  • Oversikt over standarder

BESTILL 4. UTGAVE NÅ!

"Eldokumentation efter standarder" er utgitt af PCSCHEMATIC A/S.

Prisen er 46 Euro.

Den finnes både i dansk og engelsk versjon.
Bestill dansk utgave her:
Eldokumentation efter standarder
Bestill engelsk utgave (3 utgave) her:
Electrical documentation according to standards

Kan også bestilles fra oss. Vennligst bruk denne siden og spesifiser.

PC | Automation

Electrical CAD Software

Les mer

PC | Cablemanager

Hold orden på kabler og føringsveier.

Les mer

PC | Cabledim

Dimensjonering av kabler

Les mer